עדין מתלבטים? השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם

  אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר בהתאם לתקנון

  [sourceurl thesource]

  לחץ להתקשרות

  מדיניות החזרות וביטולים

  הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי לפי המאוחר מביניהם. אם הנך אזרח ותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן וההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינך ובין החברה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית) הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי לפי המאוחר מביניהם אך תידרש להציג לנו תעודה המעידה על השתייכותך לאחת מאוכלוסיות אלה, על פי הקבוע בחוק הגנת הצרכן.

  הנך רשאי למסור הודעת ביטול בדואר רשום, בדוא”ל, פקס, בהודעה בלינק ייעודי המצוי באתר האינטרנט שלנו, או בשיחה עם נציג שירות הלקוחות או במשרדנו. בהודעת הביטול יש לציין שם, מספר ת.ז., מספר ההזמנה ופרטי יצירת קשר עמך.

  במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר,. אי התאמה, אי-אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה אחרת של החוזה בידי החברה, עליך להעמיד את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר לך וכספך יוחזר לך תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול.

  במקרה של ביטול שלא מהסיבות הנ”ל, כספך יוחזר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר ועד 100 ₪. במקרה כזה החזרת המוצר אלינו היא באחריותך ועל חשבונך. אם תבקש כי החברה תבצע את הובלת המוצר חזרה הדבר כרוך בתשלום 400 ₪. החברה רשאית לתבוע את נזקיה אם יתברר כי קיים פגם במוצר שהוחזר.

  • מגבלות וסייגים

  הפרסום באתר והשימוש בו, לרבות ביצוע רכישות, הינם ללא כל מצג או התחייבות משתמעת והאתר מוצג לציבור כמות שהוא(AS IS) . לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין הפרסום, תוכנו, מגבלותיו או התאמת המידע או המוצרים לצרכיו ולדרישותיו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר ולא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בתקנון זה ו/או בהתאם להוראות דין שאין להתנות עליהם, ובכל מקרה היא תהיה מוגבלת במידה הקבועה בהוראות הדין הקוגנטי ולא מעבר לכך. מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי תקנון זה אינו מהווה הסכם לטובת צד ג’.

  החברה בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר ועושה מאמצים ניכרים כדי להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), או כי הם יתאימו באופן מוחלט לרצונו וצרכיו של כל משתמש.

  החברה לא תהיה אחראית ולא תישא במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מן השימוש באתר, צפייה בתכניו ו/או הסתמכות עליהם, לרבות עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

  החברה לא תישא באחריות לתקלות בגלישה באתר, לרבות שיבושים בתקשורת ופעילותם של צדדים שלישיים.

  במקרה של ביטול עסקה והשבת התמורה בגינה, מכל סיבה שהיא, סעד ההשבה יהיה סעד יחיד וממצה ולמשתמש לא יהיו טענות ו/או דרישות נוספות נגד החברה.

  מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, החברה לא תישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצר אשר הוזמן ושולם על-ידי המשתמש.

  החברה רשאית לבטל הזמנה אם המשתמש לא שילם את כל התשלומים שעליו לשלם עבור הרכישה, לא אסף את המוצר בתוך 21 ימים מן המועד שבו ניתנה לו הודעה כי המוצר מוכן לאיסוף ו/או שהובלת המוצר אליו לא התאפשרה בשל סיבה הקשורה במשתמש. בנוסף, החברה רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר, לרבות באמצעות חסימתו, בין היתר במקרים הבאים:

  א. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או הפר תנאי מתנאי התקנון;

  ב. המשתמש מסר לחברה, בעת ההזמנה או במועד אחר, פרטים מטעים;

  ג. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה, במי מטעמה ו/או בצד ג’;

  ד. החברה סבורה כי בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצר לצד ג’ או לסחור בו;

  ה. הפרת הוראות התקנון ו/או הוראות הדין בקשר עם השימוש באתר יהוו עילה לתביעה לפיצוי בגין נזקי החברה ו/או לעתירה לכל סעד אחר על פי דין.

  למה אנחנו

  חברת ויטוריו דיוואני בע"מ הינה חברה פורצת דרך ומובילה בארץ במכירת רהיטים לבית ולמשרד. אנחנו מתייחסים ברצינות לכל פניית לקוח בן אם בהתלבטות בבחירת המוצר המתאים ביותר עבורכם ובין אם בשירות לאחר רכישה, על כן בחרנו בקפידה את אנשי השיווק והמכירה שעובדים בצוות שלנו וכל שיחותינו מוקלטות, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל פניה או בקשה ותהנו מהטיפול המסור של נציגינו.
  דיוואני
  רמת גימור גבוהה ביותר
  סמלים
  גיוון מוצרים
  דיוואני
  איכות ללא פשרות
  דיוואני
  יבואן רשמי
  דיוואני
  משלוחים מהירים
  ספה
  נוחות בכל רגע
  בניית חנות וירטואלית

   [sourceurl thesource]

   Google Rating
   4.3
   מבוסס על 2222 ביקורות
   js_loader