עדין מתלבטים? השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם

  אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר בהתאם לתקנון

  [sourceurl thesource]

  לחץ להתקשרות

  תעודת אחריות

  תעודת אחריות

  1. בכפוף לקיום חיוביך כלפינו על פי הסכם הרכישה ולתנאי האחריות והסייגים המפורטים בתעודה זו, אנו מתחייבים כי במשך תקופת האחריות נדאג לתקן ללא תמורה כל תקלה או פגם במוצר שמכרנו לך, הנובעים מפגם בחומר או בהליך הייצור (להלן: “התקלה”). אנחנו רשאים לקיים את חובתנו זו בתיקון התקלה או בהחלפת המוצר, על פי שיקול דעתנו.
  2. תקופת האחריות היא לשנה ממועד אספקת המוצר לביתך.
  3. אם המוצר יוחלף, תקופת האחריות לא תוארך וסיומה יהיה בתום תקופת האחריות המקורית.
  4. עם קבלת המוצר עליך לבדוק אותו ואם קיים בו ליקוי, פגם, תקלה או אי התאמה, עליך לדווח לנו על כך ללא דיחוי.

  סייגים וחריגים
  5. האחריות מבטיחה לך טיפול בתקלה על פי הקבוע בתעודה זו. האחריות אינה מקנה זכות לפיצוי בגין התקלה או בגין נזקים הנובעים ממנה. לא נשלם לך פיצוי על נזקים שנגרמו כתוצאה מהתקלה, אלא אם תהיה מוטלת עלינו חובה לעשות זאת על פי הוראה קוגנטית על פי דין.
  6. תנאי אחריות אלה יחולו כאשר הנך רוכש את המוצר לצורך שימוש אישי, ביתי או משפחתי. אם המוצר מיועד לשימוש לצורך עסקי, מסחרי, לשימושם של אנשים רבים מהרגיל או לשימוש תכוף מהרגיל (כגון לצורך מלון, חדר המתנה, מועדון וכיו”ב) עליך להודיע לנו על כך מראש על מנת שנסכם בינינו את תנאי האחריות עבור רכישתך. אם לא תעשה זאת, האחריות תינתן למשך שישה חודשים בלבד.
  7. לא ניתנת אחריות למוצרים מתצוגה ולעודפים, למעט למנגנונים המכאניים או החשמליים של מוצרים שלהם יש מנגנונים כאלה.
  8. האחריות אינה מכסה:
  8.1. נזקים שנגרמו כתוצאה מהובלה או הרכבה שלא נעשו על ידנו או מטעמנו.
  8.2. חבלות, מכות, שריטות, קרעים ושברים.
  8.3. נזקים הנובעים משימוש שאינו סביר וזהיר, ובכלל זאת: קרע בכבלי משיכה הנובע מעצמת המשיכה, שימוש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים, חשיפה לשמש או לתנור, שקיעה הנובעת מקפיצות, גרירה של המוצר או משיכה של המוצר מחלקיו הרכים (כגון ריפוד או כריות) וכיו”ב.
  8.4. נזקים הנובעים משימוש במוצר שלא על פי הוראות השימוש.
  8.5. נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי.
  8.6. טיפול בנושאים הקשורים לטעם והעדפה אישית, כגון מידת הרכות של המוצר, מבנהו או עיצובו.
  8.7. מאפיינים טבעיים של המוצר, אשר אינם תקלה אלא נובעים מתכונותיו הטבעיות של החומר ממנו עשוי המוצר (עץ, בד וכו’) כגון: “עיניים”, סדקים טבעיים בעץ, טקסטורה שאינה אחידה, הבדלי גוונים וכיו”ב.
  8.8. שינוי סביר במוצר כתוצאה מן השימוש בו, לרבות שקיעה או התרככות במידה סבירה של כריות וחומרי ריפוד, קימוט של הבד ושינויי גוון הנוצרים עם השימוש בחומרים מסויימים, כגון בדי מיקרופייבר קטיפתיים.
  9. שים לב: גם כאשר המקרה אינו מכוסה באחריות, סביר שנוכל לסייע לך לפתור את הבעיה בעלות מופחתת, אצלנו או בהפניה לאיש מקצוע שעובד איתנו. צור איתנו קשר וננסה לעזור!

  מימוש האחריות
  10. אנו רשאים לבקש ממך לשלוח אלינו תמונות ו/או סרטונים של התקלה ו/או לבצע איתנו שיחת וידאו בה תוצג לנו התקלה לצורך החלטה בדבר אופן הטיפול הראוי. היענותך לבקשה זו הוא תנאי למימוש האחריות.
  11. איננו חייבים לתקן את התקלה בביתך. אנו רשאים, בהתאם לנסיבות ועל פי שיקול דעתנו המלא, לבקשך להעביר את המוצר אלינו (בתיאום מראש) לצורך הבדיקה והתיקון, לכתובת: מחסני ויטוריו דיוואני, צומת דרורים. אם נבקש כי המוצר יועבר אלינו, העברת המוצר אלינו תהיה על אחריותך ועל חשבונך. אם תרצה להיעזר בשירותי הובלה מטעמנו לצורך איסוף ו/או החזרת המוצר, הדבר יהיה כרוך בתשלום של 200 ₪ לכל כיוון. למרות האמור, תיקון תקלה במנגנונים מכאניים או חשמליים אשר מכוסה במסגרת האחריות יתבצע בביתך או שאנו נטפל בהובלתו אלינו לצורך התיקון.

  הרחבת אחריות למזרנים
  12. אנו מעניקים למזרנים אחריות מורחבת, לפי ההוראות הבאות:
  12.1. תקופת האחריות למזרנים הינה עשר שנים, למעט שכבת הנוחות ובד הכיסוי אשר להם ניתנת אחריות לשנה אחת.
  12.2. בשנת האחריות הראשונה אנו נגיע לביתך לצורך טיפול במזרן או שנדאג לאיסופו והחזרתו אליך לאחר התיקון.
  12.3. מתחילת שנת האחריות השניה יהיה עליך להביא את המזרן אלינו, לכתובת: מחסני ויטוריו דיוואני, צומת דרורים. אם תרצה להיעזר בשירותי הובלה מטעמנו לצורך איסוף ו/או החזרת המוצר, הדבר יהיה כרוך בתשלום של 200 ₪ לכל כיוון.
  12.4. כל יתר תנאי האחריות חלים לגבי מזרנים ללא שינוי.

  הוראות נוספות
  13. קריאת שירות בגין מקרה שאינו כלול במסגרת האחריות תחוייב בתשלום בסך 300 ₪.
  14. אנו רשאים (אך לא חייבים) לתת שירות תיקונים גם מעבר להתחייבויותינו על פי תעודת האחריות לרבות לאחר תום תקופת האחריות או לתקלות שאינן מכוסות באחריות. תיקונים שאיננו מחוייבים לבצעם על פי תעודת האחריות יחוייבו בתשלום.
  15. אין באמור בתעודה זו כדי לגרוע מחובותינו לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס”ו-2006 לגבי מנגנונים מכאניים וחשמליים של רהיטים (אם קיים במוצר שרכשת מנגנון כזה) ומחובותינו לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 וכל דין קוגנטי רלוונטי.
  16. פניות ובירורים בכל הנוגע לאחריות וכל עניין נוסף ניתן לבצע מול שירות הלקוחות של החברה, בצירוף מספר ההזמנה, בטלפון מספר 09-8910055 בין השעות 10:00 – 16:00, בהודעת ווטסאפ למספר 054-7513079 או בדוא”ל: sherut@divani.co.il.

   

  הוראות שימוש למוצרי ויטוריו דיוואני בע”מ

  1. להלן מפורטות הוראות השימוש הכלליות למוצרי ויטוריו דיוואני, אנא קרא אותן בעיון! על מנת לשמור על המוצרים, מראם ותקינותם, עליך לנהוג בהם בזהירות ובהתאם להוראות שימוש אלה. אם נמסרו לך בנוסף הוראות שימוש ספציפיות למוצר, עליך לפעול גם לפיהן. לא נישא באחריות לתיקון נזקים, קלקולים או פגמים שייגרמו למוצר עקב כך שהוא טופל או נעשה בו שימוש שלא על פי הוראות השימוש למוצר.
  2. אין לעשות שימוש במוצר מחוץ לבית (למעט מוצרים המיועדים לכך).
  3. יש להרחיק את המוצר מתנורים, גופי חימום ומקורות אש ולמנוע חשיפה ישירה וממושכת שלו לשמש.
  4. אין להשתמש בסקוץ’ ברייט, ברזלית או כרית הפלא ואין לעשות שימוש בחומרי ניקוי ממיסים או בחומרים אחרים שעשויים לפגום בצבע או להשאיר כתמים על המוצר, כגון שמן (כולל שמן עץ). במקרה של ספק לגבי התאמת החומר למוצר ניתן לבדוק אותו בפינה נסתרת לפני השימוש, אך בכל מקרה לא תינתן אחריות לכתמים, פגיעה או שינוי צבע כתוצאה משימוש בחומר שאינו מתאים.
  5. ניתן לנקות את המוצר באמצעות מטלית לחה או יבשה או באמצעות כמות מעטה של מים מזוקקים. אין לחשוף את המוצר לכמות גדולה של מים ובכל מקרה שמוצר נחשף למים יש לייבש את המים היטב ובמהירות. אין להשאיר חלקים של המוצר כשהם רטובים ויש לשים לב במיוחד שלא נשארים מים בתוך חלקי המוצר כגון במגירות או בין משטחים של שולחנות.
  6. אין לגרור את המוצר.
  7. אין להעמיס על המוצר משקל חריג.
  8. אסור להניח על המוצר חפצים בעלי קצוות חדים או טקסטורה מחוספסת שעשויה לשרוט אותו.
  9. אין להניח על המוצר חפצים חמים ללא בידוד מספק.
  10. אין לקפל ולכופף כריות של כורסאות וספות, לשבת על המשענת או המסעד, לעמוד, להשעין את כל משקל הגוף על נקודה אחת (כגון הברך) ו/או לקפוץ עליהן.
  11. אין לכבס או לגהץ את הבד.
  12. מזרנים שנעשה בהם שימוש על צד אחד בלבד נשחקים באופן לא שווה והדבר עלול לגרום להם נזק. יש להפוך את המזרן אחת לשלושה חודשים לפחות.
  13. יש להציב מזרנים על תמיכה אחידה ורציפה וללא מרווחים של יותר מעשרה ס”מ.
  14. הוראות שימוש במוצרים בעלי ידיות ומשענות מתכווננות –
  הידית נועדה לשימוש כאשר המשענת במצב שכיבה. להרמה יש להרים את הידית בעדינות וללא הפעלת כח. לצורך הורדה יש לבצע ראשית הרמה עד לנקישה האחרונה ורק לאחר מכן להוריד כלפי מטה. חשוב: אין לשחק עם מנגנון ההרמה, לדחוף את הידית ו/או המשענת המתכווננת בכח, אין לדרוך, לעמוד או להפעיל לחץ על כל חלק מן המוצר והידית או המשענת בפרט. מעשים כאלה צפויים לגרום לנזק ו/או שבר במוצר אשר לא יכוסה במסגרת האחריות.
  15. הוראות שימוש במערכות ישיבה הכוללות ריקליינרים (הדום נשלף) –
  16. מערכות ישיבה הן כבדות מאד, ומערכות בעלות ריקליינרים במיוחד. חל איסור מוחלט על משיכת מערכת הישיבה באמצעות ידית הריקליינר ו/או במשיכת חלקים אחרים, דבר שעשוי לגרום קרעים ושברים. אין לקום מהכורסא כאשר ההדום שלוף. שימוש במערכת הריקליינר יש לבצע ללא שימוש בכח. אם ההדום אינו נשלף במשיכה קלה יש לוודא כי אין גורם כלשהו אשר גורם לעצירת תנועת הפתיחה, ואם לא נמצא גורם כזה יש ליצור איתנו קשר.
  17. אם אינך בטוח לגבי אופן השימוש הנכון במוצר, הנך מוזמן לפנות אלינו בצירוף מספר ההזמנה לצורך קבלת ייעוץ והנחיות.

   

  למה אנחנו

  חברת ויטוריו דיוואני בע"מ הינה חברה פורצת דרך ומובילה בארץ במכירת רהיטים לבית ולמשרד. אנחנו מתייחסים ברצינות לכל פניית לקוח בן אם בהתלבטות בבחירת המוצר המתאים ביותר עבורכם ובין אם בשירות לאחר רכישה, על כן בחרנו בקפידה את אנשי השיווק והמכירה שעובדים בצוות שלנו וכל שיחותינו מוקלטות, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל פניה או בקשה ותהנו מהטיפול המסור של נציגינו.
  דיוואני
  רמת גימור גבוהה ביותר
  סמלים
  גיוון מוצרים
  דיוואני
  איכות ללא פשרות
  דיוואני
  יבואן רשמי
  דיוואני
  משלוחים מהירים
  ספה
  נוחות בכל רגע
  בניית חנות וירטואלית

   [sourceurl thesource]

   Google Rating
   4.3
   מבוסס על 2222 ביקורות
   js_loader